Срамът е мощна сила. Той ни казва, че трябва да крием истинската си същност, защото хората ще ни отхвърлят, ако сме честни и уязвими.

Посланията на срама могат да започнат да се усвояват още в ранна детска възраст. И дори ако ние, като родители, никога не изпращаме изрично тези послания, някои деца може да се окажат заклещени в цикъла „Аз съм лошо дете“.

Цикълът „Аз съм лошо дете“

Нека си представим, че детето ви е постъпило по начин, който се възприема като „лошо поведение“. Това може да е нещо, което е съобразено с развитието, като например случайно изпускане на чаша, или нещо, което изглежда умишлено, като например викане по време на спор.

Детето наблюдава вашата реакция, за да получи информация как да се чувства в тази ситуация.

Ако вие, като родител, реагирате, като критикувате, крещите или не зачитате чувствата му, детето може да започне цикъла: „Моят родител смята, че съм лошо дете“

Като реакция на това неприятно чувство някои деца започват да се държат още по-зле, което от воя страна разстройва и вас.

С течение на времето мисълта „Аз съм лошо дете“ се вкоренява. Поведението им затвърждава това убеждение. Вашият отговор засилва това убеждение и детето се заклещва в цикъла „Аз съм лошо дете“.

За щастие разпознаването на цикъла „Аз съм лошо дете“ може да ни помогне да променим начина, по който възпитаваме. Редно е да се стремим да изградим и да поддържаме силна връзка с децата си, както в добрите, така и в трудните моменти.

Затова сме подготвили за вас 21 неща, които има нужда да чува детето ви от самото начало.

21 неща, които да казвате на детето си от днес
21 снимки

21 неща, които да казвате на детето си от днес