Как през 2024 да започнем да инвестираме лесно и удобно за бъдещето на нашето семейство?

Новата 2024 г. вече чука на вратата и докато отмятаме финалните задачи на работното място и довършваме подготовката за празничните дни със семейството, на преден план все повече изплуват онези неща, които бяхме си обещали да променим през 2023 г., но не успяхме, както и новите ни цели за следващата година.

Тези дни на равносметка и трескаво планиране са идеалното време да преосмислим и отношението си към парите и нашата стратегия към финансов успех.

Финансовите експерти по цял свят препоръчват около 20% от нашите приходи да бъдат заделяни, а начинът, по който ще спестим тези пари определя и техния потенциал за растеж и постигане на по-сериозни финансови цели в бъдещето. Инвестирането на нашите спестени средства ги кара да работят за нас и да ни носят по-голяма финансова полза, но често е трудно да тръгнем по този път и да се гмурнем в света на инвестициите, без да се удавим в разнообразната и богата информация.

Най-общо пътят на един инвеститор минава през:

  • банковите депозити, като първа стъпка;
  • на следващо място са взаимните фондове, които ни предлагат една добра потенциална доходност, удобството парите ни да се управляват от професионалисти и висока ликвидност на средствата (до 3 раб. дни);
  • накрая идва самостоятелната търговия, която сама по себе си е необятна тема.

Ако през 2024 г. сте решили да минете едно ниво над банковия депозит и да се възползвате от възможностите на финансовите пазари, следващите 5 прости съвета ще ви дадат възможност уверено да плувате в света на взаимните фондове. 

1. Изяснете си вашите финансови цели

Преди да започнете да инвестирате, ясно дефинирайте какво искате да постигнете. Дали искате да спестявате за образование на вашето дете, за по-добри старини, или за нова кола - това има отношение към вашия инвестиционен хоризонт и толеранс към поетия риск. Изборът на подходящ за Вашите цели взеимен фонд ще зависи до голяма степен от тези два показателя. По-дългият хоризонт (когато спестявате за образование за дете, например) и по-големият толеранс за риск, който зависи от Вашите лични нагласи, ще ви насочат към агресивен фонд в акции, който, макар и по-рисков, ще ви донесе по-висока потенциална доходност.

2. Образовайте се на тема взаимни фондове

Има няколко ключови момента, които ще ви ориентират лесно в света на взаимните фондове и е важно да ги знаете, когато избирате. Взаимните фондове са колективни инвестиционни схеми, което означава, че парите от множество малки инвеститори са сложени накуп в един професионално управляван портфейл. Предимствата тук са, че се възползвате от професионално управление и диверсифициран портфейл, който иначе би изисквал милиони като инвестиция, с удобна за вас сума, като при редица управляващи дружества, включително ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, няма минимална сума и всеки може да стане инвеститор.

Снимка: iStock/Getty Images

Взаимните фондове се делят на Консервативни, Балансирани и Агресивни, в зависимост от нивото на поетия риск. Нивото на риска се определя от количеството акции в състава на портфейла. Акцията се смята за традиционно рисков инструмент, но и тя е активът, който в дългосрочен план носи най-голям потенциал за печалба. Точно затова съществува и корелацията, че по-високият поет риск, води до по-висок потенциал за печалба.

Прочетете подробно как да изберете взаимен фонд и какво значат различните параметри, които да имате предвид при избора тук.

3. Определете какъв тип инвеститор сте

Подборът на правилния инструмент според инвеститорския Ви профил е ключ към успеха на вашето инвестиционно пътешествие. Правилно подбраният рисков профил спрямо Вашите цели, възможности и нагласи ще Ви помогне да останете фокусирани и да не правите грешни емоционални решения, продиктувани от страх и неувереност.

Можете да определите Вашия инвеститорки профил лесно и бързо с тази анкета.

4. Изберете си инвестиционна стратегия и бъдете дисциплинирани

Силата на сложната доходност е най-осезаема, когато се проявява системност в инвестициите и когато се започне възможно най-рано. Затова експертите препоръчват инвестиционните планове, познати  още като спестовни планове в договорен фонд, като отлична опция за начинаещи инвеститори - опцията е подходяща и за тези с по-скромни възможности.

При инвестиционния спестовен план може да определите удобна за вас ежемесечна вноска, която директно да се удържа на дадено число в месеца и да се инвестира в избрания от вас фонд. Тази стратегия Ви пази от пазарен риск и Ви позволява и да осредните цената на инвестицията, като купувате, както при високи, така и при ниски пазари.

Научете повече за спестовните планове с инвестиционен характер в договорен фонд.

5. Търсете съветите на професионалистите

Света на инвестициите може да изглежда сложен и труден за разбиране с постоянната си динамика и тежка терминология. Консултациите с финансов съветник са винаги препоръчителни, за да определите най-правилно кой е подходящ за Вас инструмент и да ви разтълкува представянето на вашите инвестиции на по-късен етап.

ЕЛАНА Фонд Мениджмънт предлага безплатни финансови консултации на всички, които се интересуват от света на инвестициите. Свържете се с нашите консултанти на:

Тел: +359 2 81 000 65
Имейл: spesti@elana.net
Чат опцията на нашия уебсайт


Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд