Сигурно сте забелязали, че в епикризата от раждането на детето ви е отбелязано АПГАР и цифра след него. Това е обективен показател за жизнените функции на бебето при раждането му. Вярно е, че това е моментен показател, но той показва какъв е стартът в живота на наследника ви. Както и бързо ориентиране на лекарите дали детето се адаптира добре и дали е нужна спешна реанимация.

Вирджиния Апгар е известен анестезиолог от Ню Джърси от миналия век (родена е през 1909 г.) и пионер в областта на неонатологията. Нейният сравнително прост метод за оценка състоянието на новороденото, който носи името ѝ, е въведен през 1952 г. и продължава да бъде стандарт за родилните отделения в цял свят и до днес.

Какво представлява АПГАР? Оценката се състои от 5 показателя, всеки оценен с точки от 0 до 2 на първата и петата минута след раждането.

1. Активност /мускулен тонус/. Ако детето след раждане свободно движи крайниците си, оценката е 2. При наличие на слаби, вяли движения оценката е 1, а при липса на движения 0. 

2. При пулс над 100 удара в минута се дават 2 точки, под 100 се дава 1, а при липса на пулс - 0.

3. Рефлекси /отговор на дразнене/. Нормално е при аспирация детето да се отдръпне, да заплаче, да киха, да се закашля. Това се оценява с 2. Ако е налична само лицева мимика, точките са 1, а при липса на реакция - 0.

4. Цвят на кожата. Розовият цвят на цялото тяло се оценява с 2 точки, сивкавият цвят на крайниците с 1, а ако цялото тяло е сивкаво-синьо - 0 точки.

5. Дишане. Нормалното, ритмично дишане и силен плач получава 2 точки, слаб плач и бавно, неритмично дишане - 1, липсата на дишане - 0 точки.

Точките се сумират. На първата минута резултат между 7 и 10 точки показва нормална адаптация на новороденото. 10 точки почти не се срещат тъй като ръчичките и крачетата на бебето са все още синкави поради несъвършеното кръвообръщение. Тази оценка показва, че новороденото не се нуждае от интензивни грижи, тоест напълно здраво е.

Резултатът 4-6 точки показва средно тежко депресивно състояние. Тези деца обикновено се нуждаят от подаване на кислород, механична стимулация на дишането, топлинен комфорт и т.н.

Резултат АПГАР под 3 точки говори за тежко депресивно състояние на новороденото, което изисква интензивни грижи и лечение, апаратна вентилация, кувьоз и др.

На петата минута АПГАР се отчита отново, за да се проследи в динамика състоянието на бебето.

АПГАР е добър помощник на лекарите, но не е панацея. Този показател показва моментното състояние на новороденото и нуждата от спешна намеса, но не отчита други фактори като малформации на плода, използване на анестетик при раждането, родова травма, гестационна възраст и др.