След първоначалната еуфория от появилите се две чертички, всяка дама започва да се замисля за момента как и кога да съобщи новината на своя работодател. 

Разбира се е добре да изчака преминаването на първия триместър, периодът с най-много рискове за нормално протичаща бременност. След първите 12-13 гестационни седмици, въпреки суеверия и притеснения, е коректно да споделим с работодателя си новината.

Няма по-добър начин от откровен разговор първо с прекия ръководител.

Бъдещите майки имат правото тази информация да остане конфиденциална до момента, когато сами решат да споделят и с колегите, разказва експерът, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме - мениджърът Човешки ресурси Мария Маринова.

Важно да е покажем отговорно отношение към работата си и дадем достатъчно време да се намери подходящ заместник за позицията, която заемаме.

В този момент разбира се и започваме да се ползваме с правата, които ни защитават по време на бременност и спокойно да организираме предаването на работните си задачи към колеги и приключване на текущи проекти и отговорности без стрес и напрежение в последния момент.  

Как ни защитава законът, когато сме бременни и как ни помага държавата? Има ли специфики в процеса на работа, докато сме в очакване на нов живот в семейството? Разберете в епизода на “Ох, на мама! Podcast” закачен горе.

Права на бременна по Кодекса на труда и закрила при уволнение 

Необходими документи, за да уведомим работодателя си за бременността са амбулаторен лист от проследяващия доктор или болничен лист, при необходимост от домашен престой.

Отпускът по майчинство започва 45 дни преди определения термин за раждане и в този момент трябва да предостваим последния болничен лист и да попълним декларация по образец за получаване на майчинство, която работодателят подава към НОИ.  

Колко майчинство ще взимам през първата година? 

Приключвайки отговорно работните си ангажименти, спокойно можем да се отдадем на подготовка и очакване на бебето.