Чуйте тази статия в аудио формат:

Живеейки във времена на равенство между половете, голяма част от жените се развиват професионално и постигат завидни позиции с много отговорности. Но биологичният период и желание за детенце са неизменна част от женския път и дамите трябва да вземат решение как да организират кариерата и отглеждането на ражбата си.

Прекрасно е, че в закона има точки, които дават възможност на майките след навършване на 6-месечна възраст на бебето да прехвърлят остатъка от платения отпуск от 410 дни на бащата на детето.

Отпуск по бащинство – колко дни е и какви документи са необходими? 

В случай, когато бащата е неизвестен или е починал, отпускът може да се ползва от бабата или дядото. За времето на отпуск по тези точки, на лицето, поело отглеждането на бебенцето се изплащат обезщетения в определения размер.

Времето през, което се изплозва отпускът, се признава за трудов стаж, разказва експерът, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме - мениджърът Човешки ресурси Мария Маринова.

След използване на 410 дни отпуска поради бременност и раждане, ако бебенцето не е прието в държавна детска ясла, майката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст.

Със съгласието на майката се разрешава този отпуск да се ползва от бащата или от бабата или дядото на детето.

За времето, през което се ползва отпускът се изплаща парично обезщетение, което към днешна дата е 780 лв. на месец, на майката или на лицето, поело отглеждането на детето и разбира се този период се признава за трудов стаж.

Вдигат майчинството за втора година на 780 лв. СЪС ЗАДНА ДАТА януари 2023 

Предвид всички тези възможности в закона, дамите имат различни възможности да балансират между кариерата и това да бъдат майки!