Вероятно не можете да спрете да казвате името на малкото си ангелче и то също не може да се насити да го чува. Още от първите месеци на живота си то слуша внимателно всичко, което казвате, и попива езика като малка гъба.

Рецептивните езикови умения на бебето ви - с други думи, разбирането на думите и звуците - започват да се развиват още от раждането, но е необходимо време, за да може мозъкът му да започне да разпознава отделните думи от потока от звуци, който го заобикаля.

бебе говори
Снимка: iStock

Един ден обаче ще кажете името на вашето бебе и то ще обърне главичка и ще ви погледне с очакване, защото разбира, че името му е дума и тази дума има значение.

Кога бебетата започват да разпознават и реагират на името си?

Повечето бебета разбират и реагират на собствените си имена на около 5-6-месечна възраст, а повечето на 9-месечна. Възприемането на езика (разбирането, че думите имат значение) се развива по различен начин от изразяването на езика (способността да се казват думи със значение) и бебето ви вероятно ще разбира какво казвате много преди да може да ви отговори с разпознаваеми думи.

Всяко дете се развива със своя собствена скорост, но ето какво приблизително можете да очаквате, когато става въпрос за разбирането на езика от вашето бебе:

► От раждането до 3 месеца: Бебето започва да разбира, че плачът е комуникация, и ще разпознава гласовете на своите родители. То ще реагира и на музика и силни звуци, гука и да се усмихва.

► От 3 до 6 месеца: Вашето бебе ще реагира на името си, както и на всяка промяна в тона на гласа ви. Освен това ще започне да бърбори и да се кикоти или пищи от удоволствие, когато играе само или с вас.

бебе говори
Снимка: iStock

► От 6 до 9 месеца: Вашето бебе ще реагира на собственото си име и дори ще започне да се обръща в посока на говорещия човек. То ще разбира и прости думи, използвани всеки ден, като "чаша", "книга" и "шише".

► От 9 до 12 месеца: Повечето бебета разбират и разпознават кого имате предвид, когато казвате "мама" и "тате", и разбират думата "не" (но не винаги я спазват). Използват жестове като посочване, протягане и махане и може да започне да играе с думи. Може дори да започне да имитира няколко звука или да казва прости думи като "здравей", "мама", "тате".

Как да помогнете на бебето да научи името си

Най-добрият начин да помогнете на бебето си, е да му говорите, четете и пеете от самото начало. Дори четенето на вестник на глас на новороденото ви помага да започне да отделя звуците в думи и изречения.

бебе говори
Снимка: iStock