Неотдавна въведените в практиката ротавирусни ваксини са единственото сигурно средство за предпазване от заболяването, тъй като липсват специфични противовирусни препарати за лечение, а на практика е невъзможно да се спре разпространението на ротавирусната инфекция с обичайните хигиенни мерки.

В САЩ започват рутинни имунизации през 2006 г. Хоспитализациите по повод на остър гастроентерит са спаднали с 16% до 2007 г. и с 45% до 2008 г. в сравнение с по-ранен период. Изследователите са изчислили, че с прилагането на ротавирусна ваксина са предотвратени около 55 000 хоспитализации през 2008 г.

Ротавирусните ваксини се прилагат перорално и се отличават с много добра поносимост и сигурен профилактичен ефект. Рискът от тежко заболяване е най-голям при първата среща с вируса, ето защо възможно най-ранната защита има решаващо значение.

В България регистрирани и позволени за употреба са две живи атенюирани ваксини. Едната ваксина има двудозов прием, а другата тридозов.

Какво представлява ротавирусът?
Ротавирусът е често срещана причина за повръщане и диария при малките бебета. Положението може да стане сериозно, ако бебето се дехидратира и може да се наложи болнично лечение. Повечето бебета хващат ротавирус преди да станат на пет. Около 1 на 5 бебета имат нужда от медицински грижи и около 400 стигат до болница в Северна Ирландия всяка година.

Как се разпространява ротавирусът?
Ротавирусът се разпространява лесно при пряк контакт с повърхности, напр. играчки, ръце или мръсни памперси. Може да се разпространява и по въздуха при кихане и кашляне. Миенето на ръцете и почистването на повърхности може да помогне за намаляване на разпространението на вируса до известна степен, но никога няма да спре напълно разпространението.

Колко ефективна е ваксината срещу ротавирус?
Сведенията показват, че най-добрият начин за предотвратяване на заразяването на бебета е да им бъде направена ваксината. Именно затова ваксината срещу ротавирус е била въведена като част от рутинния имунизационен календар за деца (от юли 2013 г.). Но, има други причини за повръщане и диария,  срещу които ваксината не защитава.

Кога моето бебе ще получи ваксинацията?
На Вашето бебе ще бъде направена ваксина на възраст два месеца и отново на три месеца заедно с нейните или неговите други ваксини. Вашето бебе не може да започне курс с ваксината, ако е на повече от 15 седмици или получава втората доза на възраст повече от 24 седмици.

Снимка: iStock

Защо по-големи бебета не могат да получават ваксината?
С порастването си, някои бебета - около едно на хиляда - развиват състояние, което причинява запушване на долния интестинален тракт. То е изключително рядко на възраст под три месеца и повечето случаи се случват между петия месец и първата година. Но, има много малък шанс (около две на всеки сто хиляди ваксинирани бебета) първата доза ваксина да причини развитие на това запушване. За намаляване на риска да се случи това, първата доза от ваксината няма да бъде прилагана на бебета на възраст над 15 седмици.

Как се дава ваксината?
Ваксината срещу ротавирус се дава под формата на малко количество течност в спринцовка за перорално приложение, за да е лесно бебето да я преглътне.

Какво става, ако бебето ми изплюе ваксината или я повърне веднага след  като му бъде дадена?
Ваксината ще бъде дадена отново, ако бебето Ви изплюе или повърне ваксината.

Ваксината ще попречи ли на бебетата да получават повръщане и диария?
Не. Ротавирусът не е единствената причина за повръщане и диария при бебетата,  затова много от тях може да не се чувстват добре въпреки нея. Но, ваксината ще спре повръщане и диария, причинени от ротавирус, при около осем от десет бебета. И колкото повече бебета биват ваксинирани, толкова по-трудно ще бъде
да се разпространява вирусът.

Странични ефекти на ваксината
Ваксината е била ползвана широко в други държави и има добро досие за безопасност. Понякога бебета, които са получили ваксината, може да станат неспокойни, раздразнителни или да развият лека диария. В много редки случаи (около две на всеки сто хиляди ваксинирани бебета),  ваксината може да засегне долния гастроинтестинален тракт на бебето и то може да развие подуване на корема, повръщане и да притиска колене към гърдите си, сякаш има болки - понякога може да отдели кръв. Ако това се случи, трябва да се свържете със своя лекар незабавно. Важно е да помните, че рисковете от заболяването са много по-сериозни от редките 
странични ефекти от ваксината.

Моето бебе ще получи ли ротавирус от ваксината?
Не. Вирусът във ваксината е отслабен, затова не причинява пълното заболяване. Ваксината помага на Вашето бебе да си създаде имунитет, затова следващия път, когато той или тя влезе в контакт с вируса, няма да се разболее. Възможно е вирусът във ваксината да може да премине от бебето до лица в близък контакт през мръсни памперси в продължение на поне 14 дни. Но ваксинацията на бебето ще осигури защита от заболяване от ротавирус на тези лица в контакт, дори тези, чиито имунни системи са отслабени поради медицинско състояние или лечение и е по-важна от потенциалния риск. Всички, които са в близък контакт с наскоро ваксинирани деца, трябва да спазват добра лична хигиена (напр. миене на ръце след смяна на памперса на бебето).

Вижте всичко за ваксините в нашия ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР