Нашите експерти

Доц. д-р Николета Маркова – детски дентален лекар

Доц. д-р Николета Маркова – детски дентален лекар

Доц. д-р Николета Маркова  е един от най- изявените специалисти по детска дентална медицина в България.

Има дългогодишен преподавателски, научен и клиничен опит в сферата на лечението и профилактиката на денталните заболявания при деца.

Създател и ръководител е на Катедра „Детска дентална медицина” – Факултет по дентална медицина, Медицински университет-Варна, през 2009 г. в продължение на 2 мандата.

С многобройни специализации във Франция и Италия. 

Visiting Professor – “Kriser College”, Ню Йорк, САЩ.

Носител на международна награда за профилактична програма, свързана с Кариеса на Ранното детство в Париж, Франция.

Най-най...

Ново

пишете ни