Склонни сме да мислим, че да имаш внуци е лесна и изпълнена с радост роля в сравнение с неспирните ангажименти да отглеждаш собствените си деца. Но има редица начини, по които да си баба и дядо може да причини стрес, както и да засили напрежението в отношенията с порасналите деца.

Ако искате да подхранвате силна връзка със своите възрастни родители, както и такава между тях и децата ви, свеждайки до минимум конфликтите, запознайте се с няколко грешни стъпки, които експертите препоръчват да се избягват, както и по какъв начин бабите и дядовците може те да поправят щетите, когато сторят нещо, за което съжаляват.

Даването на подаръци, които родителите не са одобрили, или пари, без да се обсъдят очакванията

Счита се за типично поведение на баба и дядо да обсипват внуците с подаръци, но това може да се превърне в източник на напрежение, ако представите относно какво представлява подходящ подарък се разминават с тези на родителите на детето.

„Понякога бабите и дядовците могат да създадат проблем, купувайки нещо за внуците си, което родителите може да не одобрят, ако е твърде скъпо или прекомерно по вид“, казва пред HuffPost Кристофър Хансен, лицензиран консултант в Сан Антонио.

Добър начин да избегнете това е предварително да уточните всички покупки или да планирате такива заедно. Например, ако баба каже: „Баба ще те води в зоопарка. Можеш да погледнеш в магазина за сувенири в края на посещението и да избереш малка плюшена играчка, което тя да ти купи.“ Това изяснява очакванията на всички и позволява на родителя да разбере, че неговият авторитет е уважен, което помага и за установяването на доверие.

Усложнения често възникват, когато става въпрос за финансови подаръци. Тъй като разходите за деца заемат немалка част от приходите на семействата, обичайно е бабите и дядовците да се намесват в грижите или да участват в дневни разходи и обучение. Но финансовите подаръци могат да доведат до обиди, ако парите се използват по начин, различен от замисления.

„Изяснете дали има някакви очаквания, които придружават подаръка“, казва за HuffPost Робин Кей Стилуел, лицензиран брачен и семеен терапевт с практика във Вашингтон и Флорида, и баба.

„Дали това е подарък за детето или следва да бъде използван от родителите, както намерят за добре? Имат ли баба и дядо очаквания относно това как искате да бъде похарчен?“, отбелязва Стилуел въпросите, които трябва да се изяснят.

Отново, най-добрият начин да се предотврати възникването на проблеми е чрез ясна и предварителна комуникация. Бабите и дядовците може да се съгласят например да заплащат 50% от обучението на детето в продължение на няколко години, но например с уговорка, че няма да могат да продължат с подобни суми на следващ етап.

Неспазване на графиците на родителите

Отбиването без предупреждение, отбелязва Стилуел, категорично трябва да отпадне. „Това изпраща съобщение, че вашето удобство има приоритет, независимо от прекъсването на рутината в домакинството. Особено трудно е по време на вечеря, писане на домашни или време за лягане.“

Бабите и дядовците също трябва да проявят разбиране към натоварените графици на родителите. „Мнозина забравят, че животът на децата им е свързан с работа и други ангажименти, заради които невинаги имат време, нито искат да имат време да приветстват близки у дома, защото просто са уморени и живеят собствения си живот“, посочва Хансен. Това понякога може да означава, че баби и дядовци няма да ги посещават толкова често или толкова дълго, колкото биха искали, но не бива да забравят, че качеството на времето, прекарано с внуците, е по-важно от количеството. За своята част баба и дядо може да се погрижат, като бъдат насреща и изпълнят всички ангажименти, които са поели.

„Първичната лоялност на родителите трябва да се прехвърли към създаденото от тях самите семейство“, обяснява Стилуел. „Може да бъде трудно за бабите и дядовците да възприемат своите деца като възрастни със собствен живот и решения, които могат да са разочароващи, но удобни във всекидневието. Това не бива да бъде определяно като нелоялно.“

Разбира се, баба и дядо искат и техният график да бъде зачетен – особено ако са сред хората, които полагат грижи за децата. Ако ще предоставят редовно грижи за децата, удобно би било да се направи график. По същия начин родителите на малките деца е добре да бъдат уведомени за всички текущи ангажименти, за да бъде ясно доколко бабите и дядовците ще имат възможност (и желание) да „зарежат всичко“, за да се грижите за внуците си, ако родителите са в затруднено положение.

„Ако баба и дядо действат трябва да помагат без ясни параметри или очаквания, може да възникне негодувание“, отбелязва Стилуел.

Критикуване на стила на родителство

Може да бъде предизвикателство за вашите родители да мълчат, ако видят, че по тяхно мнение правите очевидни грешки, но все пак при изразеното от тях безпокойство трябва да бъде запазено уважение към авторитета ви.

„Бабите и дядовците често имат различен подход към родителството, който може да противоречи на начина, по който децата им отглеждат внуците. Възможно е той да бъде различен и от начина, по който те са възпитавали вече порасналите деца. И родителите, и бабите и дядовците могат да бъдат осъдителни и критични към стила на другия. Това може да създаде трън в отношенията с внуците“, обяснява Стилуел.

Порасналите вече деца може да се почувстват обидени, ако възрастните им родители ги подценяват, но в крайна сметка трябва да вземат решения, които смятат за най-добри спрямо собствените си деца.

„Понякога бабите и дядовците приемат, че ценностите на техните деца и начинът, по който искат да отгледат децата си, съответства на техните собствени практики, а много пъти това просто не е така. Общуването и разбирането по определени теми и други неща, свързани с детето им, до голяма степен гарантира, че бабите и дядовците няма да прекалят“, твърди Хансен.

Когато става дума за теми като домашни правила и дисциплина, полезно е тези дискусии да се провеждат предварително. Ясните очаквания могат да предотвратят по-нататъшен конфликт.

Независимо дали проблемът е подаръци или правила в домакинството, „ако порасналите деца смятат, че родителските им „правила“ или графици биват игнорирани или подкопавани, това може да се отрази върху други аспекти на връзката, включително тяхното доверие“, казва Стилуел.

Ако бабите и дядовците искат да бъдат част от живота на своите внуци, това трябва да бъде при условия, с които са съгласни както те самите, така и порасналите им деца. „Разговорът един с друг винаги е най-добрият начин да разберете кое е приемливо и кое не“, обяснява Хансен.

Колкото по-силна е връзката и комуникацията с порасналите деца, толкова по-малко вероятно е възрастните родители да изпадат в конфликти относно грижите за внуците си.

Не се работи върху възникналите проблеми

Разбира се, грижата за децата може да бъде сложна и често изискваща да вземете бързо много решения. Неизбежно е в един момент бабите или дядовците да направят нещо, което противоречи на желанията на родителите. Начинът, по който се справяте с това, ще зададе тона за напредъка на връзката ви.

„Искреното извинение е отлично място за начало“, съветва Хансен. „Поправянето на вашите внуци или деца не е признак на слабост, а показва и на двамата, че дори бабите и дядовците правят грешки и са хора.“

Както във всяка друга връзка, добре е да признаете чувствата на отсрещния човек, да поемете отговорност за вашите действия и да предложите обещание - и може би план - да не повтаряте грешката в бъдеще. Може да кажете например: „Следващият път ще настроя таймер, който да напомня на всички ни, когато дойде време да изключим таблета.“

Дори да не чувствате, че действията ви са грешка, „можете да признаете, че вашите намерения са били положителни и че ще работите върху това да уважавате отсрещния и от какво се нуждае той от вас“, обясни Стилуел. Това може да отнеме време и практика, докато бабите и дядовците се почувстват комфортно със своите роли.

Допълнителна предпазливост е необходима при сватовските връзки, особено в случаите на развод. „Добро основно правило е да избягвате да критикувате съпруга или партньора на детето си, пряко или непряко, дори ако той е този, който дават отдушник или инициира негативни коментари“, съветва бабите и дядовците Стилуел.

Неспазване на границите

„Заобикалянето на властта и желанията на родителите“, посочва Хансен, е „друга област, в която бабите и дядовците си създават проблеми“.

„Като пресен дядо съм правил абсолютно всички грешки, които споменах сам“, споделя Хансен. Според него е лесно да „забравим, че децата ни вече са родители и имат своя собствена система от убеждения, правила и начини, по които искат да правят нещата“.

Когато бабите и дядовците показват на възрастните си деца, че уважават тяхното време и авторитета им като родители, това ще спомогне за укрепването на ролите на доверени баба и дядо.