Детето вече ходи, любопитно е, тича, изследва. Като родители, ние сме щастливи и приемаме с облекчение, че дребосъчето расте много бързо. Понякога се уморяваме да бъдем нащрек постоянно и да тичаме след него. Но, особено когато сме близо до водоем, не бива да приспиваме своята бдителност.

За секунда невнимание, малкото дете може да направи крачка към водата, да падне или да бъде завлечено от вълна и да се „нагълта“ с вода, разказва Марияна Манушева - създател на Училище по първа помощ и експерт, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме. 

Ако детето падне в басейн или се потопи в морето – първа помощ при удавяне/нагълтване с вода

Винаги първо осигурете своята безопасност. За да можете ефективно да помогнете на своето дете, трябва да останете невредими. 

дете плаж
Снимка: iStock

Ако сте на охраняем водоем – басейн или охраняем плаж, веднага изпратете някой да доведе спасителя. Когато сте в неохраняема зона, незабавно инструктирайте някой да се обади на тел. 112. Не изпускайте от очи детето.

Ако е безопасно, хванете го и го извадете на сушата, като подсигурите главата да остава над водата. В случай, че не можете да достигнете детето безопасно и сте обучени и разполагате със средства за спасяване, с които да го достигнете и извадите, направете го.

Първа помощ при слънчево изгаряне - домашни лекове и кога да посетим лекар 

Когато детето е извадено от водата, проверете дали е в съзнание. Ако се е нагълтало с вода, но може да диша и кашля, плюе вода и се движи интензивно, обърнете го настрани и възможно най-бързо осигурете медицинска помощ. Наблюдавайте го, за да сте сигурни, че диша нормално.

При положение, че малкото дете не реагира и е в безсъзнание, поставете го легнало на гръб, освободете дихателните пътища, като отведете главата назад и повдигнете брадичката нагоре и проверете за нормално дишане. Ако детето прави поне три-четири нормални вдишвания и издишвания, обърнете го настрани със свободни дихателни пътища и незабавно потърсете спешна помощ.

дете плаж
Снимка: iStock

Дишане уста в уста

Когато детето е в безсъзнание и не диша нормално, запушете носа и вдухайте 5 пъти в устата му за около 1 секунда, докато гърдите се надигнат. Освобождавайте носа и устата след всяко вдухване, така че въздухът да излезе за около секунта и продължете.

Ако след петте вдухвания няма признаци за нормално дишане, започнете сърдечен масаж и изкуствено дишане, като редувате 30 притискания с 2 вдухвания, докато дойде спешна помощ или докато детето не възобнови спонтанното си дишане.

Ако е необходимо, почиствайте устата от водорасли, пясък и др., като обръщате настрани главата и изгребвате с пръст внимателно твърдите материи.

Кардио-пулмоналната ресусцитация (сърдечен масаж и изкуствено дишане) е животоспасяваща техника, която всеки трябва да усвои.

!!! Препоръчително е бъдещите и настоящи родители да преминават ежегодно практически курсове по първа помощ на бебета и малки деца, така че да поддържат своят тренинг и да могат на практика да приложат ефективно и уверено уменията си при нужда.