Някои видове физически действия срещу деца са очевидно злоупотреба. Подсъдно е възрастен да злоупотребява сексуално с дете, да снабдява дете с незаконни наркотици или да изгаря или души дете. Въпреки това, границата между родителството и малтретирането на деца не винаги е толкова ясна.

Много семейства силно вярват в напляскването като средство за наказание, например. Други семейства са убедени, че напляскването е форма на насилие над деца. В САЩ*, например, повечето щати нямат закон, който забранява напляскването, а вместо това разчитат на своите закони за злоупотреба с деца, за да определят дали отделен случай е преминал границата между дисциплина и малтретиране.

По следите на едни остарели вече морални норми за това дали да пошляпваме децата си, когато са непослушни, решихме да видим какво се случва в САЩ, например, по същата тази тема:

Законно ли е да пляскате детето си?

Повечето щати не забраняват на родителите да бият децата си. Въпреки това, всички щати имат закони, които определят насилието над деца. Ако родител е обвинен в малтретиране на дете, защото той или тя е ударил дете, тогава съдия или жури ще трябва да реши дали действията на родителя представляват малтретиране, въз основа на държавния закон, приложен към фактите по конкретния случай.

Може ли родител да бъде арестуван за удряне или дисциплиниране на дете?

Отговорът наистина зависи от това дали действието може да се категоризира като злоупотреба или не. Има федерални и щатски закони, които дефинират насилието над деца и ако действията на родителя отговарят на определението за насилие над дете, тогава е възможно да възникнат наказателни обвинения. Законът за предотвратяване и лечение на злоупотреба с деца (CAPTA) е набор от федерални закони, които създават минимални правни стандарти, които всеки щат трябва да следва в собствените си закони за злоупотреба с деца. Държавите могат да добавят към тези стандарти, но не могат да имат по-малко защити от тази базова линия. Актът по същество изисква всяка държава да признае злоупотребата и пренебрегването като не само действия от страна на гледачите, но и недействие, когато това води до набор от последствия от смърт до физическо или емоционално увреждане. Всяко действие или бездействие, което може да представлява предстоящ риск от сериозна вреда, може да се счита за злоупотреба с деца, в допълнение към всички държавни закони, засягащи злоупотребата с деца.

Законно ли е телесното наказание?

Физическото наказание е умишленото причиняване на болка, което има за цел да накаже човек за неговите или нейните действия и да го научи да не го прави отново. В Съединените щати телесното наказание най-често се отнася до физическата дисциплина на децата в училищна среда. Около половината от всички щати, включително Калифорния и Масачузетс, са забранили телесното наказание. Въпреки това в много държави телесното наказание остава законно. Телесното наказание изглежда е най-разпространено в южните щати като Флорида и Мисисипи. В тези щати телесното наказание, подобно на родителската физическа дисциплина, е разрешено, но правото да се налага телесно наказание не е неограничено. Училищните администратори, учителите и другите възрастни все още трябва да спазват държавните закони за насилие над деца.

И накрая - родителска дисциплина ли е или малтретиране на деца?

Физическата дисциплина на децата е горещо оспорвана тема навсякъде по света. Някои родители смятат, че това е ефективно средство за дисциплиниране на децата им, а други родители смятат, че е жестоко. 

Екипът на Ohnamama.bg вярваме, че дисциплина, поставяне на граници и възпитание е редно да се случва чрез здравословни стратегии, които не накърняват физическото и психоемоционално здраве на децата, а им помагат да израстват едни като едни осъзнати, емпатични, добри хора.

Затова ви предлагаме някои съвети от Американската академия по педиатрия (AAP), с които да помогнете на детето си да се научи на приемливо поведение, докато расте:

10 здравословни стратегии за дисциплина, които работят
11 снимки

10 здравословни стратегии за дисциплина, които работят

Изборът да разгледаме какво се случва в САЩ идва от факта, че, оказва се, обществената подкрепа за правото на родителите да напляскват остава висока там, въпреки нарастващия брой доказателства, свързващи телесните наказания от родителите с множество неблагоприятни ефекти като агресия, антисоциално поведение, тревожност и депресия при децата. Докато подкрепата за телесното наказание сред възрастните американци постепенно намалява от 60-те години на миналия век, практиката остава по-приета, отколкото в европейските страни.

Мъри Строус от Университета на Ню Хемпшир твърди, че спадът в обществената подкрепа за телесните наказания от 60-те години на миналия век до голяма степен е резултат от преминаването от индустриална към постиндустриална икономическа система. Според Общото социално проучване от 2004 г. приблизително 71 процента от възрастните американци са съгласни с твърдението, че децата понякога се нуждаят от „добро, силно напляскване”, което е спад от 84 процента през 1986 г. През 2010 г. и 2012 г. този брой се задържа на приблизително 70 процента.