Как да подарим инвестиция лесно и удобно с една подаръчна карта.

Последните няколко години накараха много от нас да се замислят за преходността на краткосрочните материални придобивки и стойността на дългосрочните цели в живота.

Снимка: ELANA

За 2023 г. например, данни на НСИ посочват, че заради свитата потребителска кошница, тази Коледа ще внимаваме повече колко харчим по празниците. Тези данни се подкрепят и от проучване на частна разплащателна платформа, където се посочва, че над 20% възнамеряват да дадат по-малко пари за коледни подаръци спрямо предходната.

И така, растящата инфлация и политическата нестабилност ни припомниха каква е стойността на парите и ни накараха да се замислим за какво ги даваме.

Възможно ли е обаче тази година да направим подарък, който да приближи нас и или нашите близки към дългосрочните ни цели, вместо да подарим поредната преходна материална придобивка?

Инвестицията като подарък

Снимка: iStock/Getty images

Ако искате да направите значим подарък на близък, замислете за инвестицията като такъв. По-голямата отделена сума за дадена вещ ще донесе моментно удоволствие и усмивки, но инвестицията е средство за постигане на дългосрочни цели в живота, като средства за образование, спокойни старини, нов дом, а защо не и нещо по-краткосрочно като мечтана почивка.

Инвестицията като бъдеще

Инвестицията като вариант за подарък за нашето дете може да ни помогне да им дадем един по-добър старт в живота, когато дойде време да се отдели от нас. Инвестицията може да бъде направена на името на детето, като след еднократно заделената сума за конкретния повод може да продължим да добавяме всички подаръци в плик към тази инвестиция, или дори да изберем да правим малки ежемесечни вноски през останалото време под формата на спестовен план. Научете повече от този подкаст.

Инвестицията като образование

Снимка: iStock/Getty images

Освен че носи потенциал за по-добро бъдеще, дългосрочното спестяване и инвестиране като подарък носи със себе си и досег до финансовите пазари и инструментите, които те ни предлагат. Един такъв подарък ще накара вашите близки да се замислят и неусетно да подобрят финансовата си култура. Какъв по-добър подарък за един тийнейджър, например?

Gift Cards: ЕЛАНА

Гифт картите на ЕЛАНА Фонд Мениджмънт Ви дават възможност да подарите желаната сума, която в последствие да бъде инвестирана от получателя в избран финансов продукт. Реципиентът може да реши дали да използва тази сума еднократно или да продължи да инвестира. В процеса, по всяко време, ще му помагат нашите финансови консултанти и експерти.

Безплатна консултация

Ако искате да научите повече за условията на нашите подаръчни карти, може да посетите нашия уебсайт или да се свържете директно с нас:

Сиана Даскалова
Финансов експерт
+359 887 855 031
daskalova@elana.net


Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Информираме настоящите и потенциални инвеститори, че стойността на дяловете на договорните фондове и доходът от тях може да се понижат. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите във взаимни фондове, както и инвестициите на самия фонд, не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и с документа с ключова информация за инвеститори на съответния фонд. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Инвестирането в дялове на договорния фонд освен ползи носи и определени рискове, като ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация и др. Пълна информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на съответния фонд.