Когато детето тръгва на детска градина в първа група, тогава се предполага, че е на около три години. В тази възраст детето вече би трябвало да говори, не напълно правилно, но все пак да говори. Да казва отделни думи, да прави комбинации от думи и да води диалог. Понякога обаче, при някои деца не е така. Наблюдава се едно много добро разбиране на инструкции, думи и въпроси от детето, но то не може да отговори. В такъв случай, детето има забавяне в говора. 

Какво се случва обаче, когато то вече е в детската градина?

Тази нова обстановка и ситуация може да повлияят позитивно на детето по отношение на проговарянето, тъй като в градината има определени правила, рутини и последователности. Освен това там детето общува с много връстници, от които може да възприема така, както не успява от възрастния, разказва за Ohnamama.bg логопедът Милка Игнатова.

Разбира се, учителката, колкото и да желае да се раздели на 20-30 парчета, няма как да го направи. Затова в един момент ако иска да получи нещо и ако иска да направи нещо, на мъничето ще му се наложи да си го каже. Това един вид стимул за детето, за неговото проговаряне.

Детето ми е мълчаливо в социални ситуации. Май е време за логопед?

Разбира се, може да има моменти на ядосване, плач, сърдене от страна на детето, че не го разбират само с жестове, но това отново е част от целия процесто да започне да се изразява с думи. 

Като цяло, в тази ситуация може да се случи и така, че 3-годишното да се почувства неуверено, но тук е ролята на родителя и учителя, които да го подкрепят.

Детето ми говори, но историите му нямат смисъл - обяснява логопед

В такива случаи градината може да бъде от полза за детето, но съветвам да не разчитате само на това, а да се консултирате със специалист, който да подкрепя детето и тренира допълнително всички процеси участващи в езиково-говорното развитие.