Детският говор и език често и дори ежедневно могат да носят голяма забава на възрастните, а и да ги обогати, особено емоционално. Децата възприемат още езика по един различен и недокоснат начин, започват да го изговарят ту несигурно, ту по своему интересно и уникално.

На 3 години

Още на 3 години детето е научило много думи и вече е натрупало около 1000 думи само в активния речник. То вече ги комбинира. На тази възраст детето може да следи мисълта си и може да направи кратък преразказ и разказ на простичка ситуация, обяснява за Ohnamama.bg логопедът Милка Игнатова.

Кога проговаря детето и как да му помогнем?

дете говори
Снимка: iStock

На 4 години

Към 4 години детето вече започва да построява по-сложни изречения и да ги свързва в по-конкретен разказ. Умее да включва въпросителните и да съгласува род и число.

Например на много от децата им е трудно да преобразуват род и число. Да вземем истински пример от живота с думата „боклук – боклуци“. Детето чува : „Колко много боклуци по земята!“ След това казва: „Има само един боклуц!“. Тази интерпретация е много забавна и интересна. Вече към 4 години децата започват по-лесно да усвояват тези правила. 

Детето вече е голямо, а още говори на „бебешки“ - защо се получава и как да помогнем?

На 5 години

Към 5 години децата вече овладяват граматиката и словоредът по логика и мисъл е правилен. През това време, разбира се, е увеличил и речниковият запас и детето включва повече думи, разнообразни като състав.

Активно въображение

Понякога за нас някои от изказванията на децата нямат смисъл, но трябва добре да наблюдаваме дали детето не може да подреди мисълта си, дали не разбира смисъла или просто въображението му е доста активирано.

Често децата разказват за несъществуващи и странни неща и ситуации, които обаче са плод на въображението им. Това така погледнато е нещо чудесно! Дори трябва да подкрепяме тези ситуации. Например: Детето идва и ни казва: “Виж каква рокля на принцеса имам! „, а то всъщност е с мръсни клин и блуза, ние не трябва да му го казваме, а просто отвръщаме, че роклята е невероятна.

Когато усетим, че има проблем

Обаче ако на детето му е трудно да следи мисълта, да разбира смисъла от текстовете и приказките, може да му помогнете като:
    • Разигравате ролеви сцени с играчки;
    • Четете кратки текстове и след това питате въпроси: кой е главният герой, какъв е той, какво прави и т.н.;
    • Правите домашен театър;
    • Предлагайте игри подобряващи мисленето и фината моторика;

Не забравяйте, че всяко дете е индивидуален свят и може да откриете много в него и заедно с него.