Вашето дете има ли безгранична енергия, казвайки всичко с най-голяма сила на гласа си? Или често се губи в мечти? Може би имате социална пеперуда, която прескача и подскача от един интерес към следващия?

Въпреки че много различни фактори влияят върху личността на нашите деца, има някои черти, с които те изглежда се раждат. Това е идеята за темперамента, набор от характеристики, които са част от нашата присъща природа.

Рудолф Щайнер използва концепцията за четирите темперамента, концептуализирана за първи път в Древна Гърция, като един от начините за разбиране на децата и задоволяване на техните нужди. Щайнер доразвива тези идеи и ги предава, обобщавайки 4 типа темперамент, а именно: сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик.

Дали детето ви е меланхолик и как да го подпомогнете, научете с нас:

Характеристики на меланхолика

Меланхоличните деца са склонни да бъдат предпазливи и да подхождат премерено. Освен това са много чувствителни.

Детето ви обича да е само? Проверете дали е самотно с тези въпроси 

Детето се чувства много по-у дома си във вътрешния си свят – в своите мисли, емоции и дори мечти. То обича вътрешния и външния мир и тишина и се държи тактично. То не обича да притеснява другите хора, поради което обикновено стои встрани от ситуациите. Тй е майстор на самоконтрола и самокритиката. Следователно  наблюдава внимателно другите и е способно да страда дълбоко с тях. Неговите големи предимства са способността му да обмисля нещата сериозно и да съчувства и да съчувства на другите.

Как да сме в полза на дете меланхолик?

Тъй като меланхоличните деца могат да бъдат твърде фокусирани навътре в себе си, особено върху собственото си страдание, Щайнер препоръчва да им помогнете да се съсредоточат върху нуждите на другите.

Как да възпитаме емоционална интелигентност в детето? 

Той казва: „Меланхоличното дете е способно на страдание. Тези качества съществуват в него и ние не можем да ги изгоним, но можем да ги отклоним. Преди всичко трябва да покажем на меланхоличното дете как хората могат да страдат. Това може да означава да изслушате със съчувствие оплакване за нараняване, което детето ви е получило на детската площадка, и след това да си спомните за времето, когато сте имали шевове на същата възраст.

Дайте му утеха и състрадание. Дръжте го и кажете: „Знам, че боли, но ще се оправиш. Телата ни знаят как да оздравеят.“

И други малки трикове

  1. Насърчавайте меланхоличните деца да помагат активно на другите.
  2. Задавайте им предизвикателни въпроси. 
  3. Отделяйте време всеки ден, за да говорите с тях по всяка тема, по която искат.