В сферата на родителството безброй проучвания са изследвали влиянието на децата върху живота на техните родители. Едно новаторско проучване обаче хвърля светлина върху любопитен феномен: потенциалното влияние на синовете върху процеса на стареене при майките и татковците.

Предишни изследвания вече намекват за възможна връзка между броя на синовете, които една майка има, и нейното здраве в дългосрочен план, особено по отношение на деменцията. За да навлязат по-дълбоко в този аспект, изследователи провеждат цялостно изследване на когнитивното стареене при родителите.

Проучването изследва изходните когнитивни нива и степента на когнитивен спад при над 13 000 възрастни на възраст 50 години и повече. Изследователите взимат също предвид различни социално-демографски фактори през целия живот на участниците.

Така проучването предоставя ценна представа за потенциалното въздействие върху когнитивното здраве на родителите от това да имаш поне един син.

Учените се фокусират върху участници, които са родители и имат поне едно дете. Анализът включва извадка от родители, от които 82,3% имат поне един син, а 61,6% от анкетираните са жени.

Резултатите от проучването силно подкрепят идеята, че отглеждането на синове е свързано с дълготрайни отрицателни ефекти върху родителите. Въпреки че учените не разбират напълно как се случва това, данните навеждат на мисълта, че причините зад тази връзка се отнасят повече до това как членовете на едно семейство си взаимодействат, а не до биологични фактори.

Изненадващо подобни модели се забелязват както сред майките, така и при бащите, което показва, че влиянието на синовете върху остаряването на родителите не е ограничено до определен пол.

Това означава, че взаимоотношенията в семейството и начинът, по който членовете на семейството си взаимодействат, оказват голямо влияние върху предизвикателствата, пред които родителите се изправят с течение на времето. Необходими са повече изследвания, за да бъдат разбрани по-добре специфичните социални фактори и да се получи пълно разбиране за това как раждането на синове допринася за тези дългосрочни отрицателни ефекти върху родителите.

Проучването все пак установява, че родителите, които имат поне един син, отбелязват по-бърз спад в когнитивните си способности в сравнение с родителите, които нямат синове. Според резултатите родителите с множество синове имат още по-бърз когнитивен спад в сравнение с родителите, които имат само дъщери. Накратко, животът със синове се свързва с по-бързо намаляване на когнитивните функции на родителите.

Други проучвания, направени по-рано, говорят още за динамиката на семейния живот. Според психолози например татковците са по-щастливи от майките.