Днес ще говорим за децата и така важните първи седем години от тяхното развитие и изграждане като индивиди.

В астрологията всяка от тези първи седем години се свързва с дадена планета и най-важното е да се усвояват и подпомагат принципите, които се развиват в определения за това период.

Първият период е от нула до една година 

Планетата, която го управлява, е Луна. В това време няма себеиндентификация и детето е тотално и по всеки възможен начин зависимо от майката, за това и Луната принципно в астрологията се свързва с нея. В този период най-важно е да бъдат удовлетворени физическите и емоционални потребности на детето, най-естествените му и прости нужди- да е нахранено, да му е топло, да е спокойно и обгрижвано.

За детето майката е източник на храна и грижи и представлява целия свят, съответно ако не се задоволяват нуждите му, това може да доведе до психически травми на ниво най-базисна сигурност- страх за оцеляване и липса на доверие в живота и света като цяло.

деца училище дете книги
Снимка: Thinkstock

Периодът от една до две години е свързан с планетата Меркурий 

Обикновено това е времето, когато детето прохожда и проговаря. Най-важно през този период е да се насърчават и подпомагат комуникацията и движението.

Следва периодът от две до три годишна възраст, управляван от Венера. Тук вече става дума не само за комуникация, а за общуване, опити за споделяне, отношения и доверието в тях. В този период детето си харесва разни неща или хора и започва да изразява изборите, които прави. От съществено значение тук е това родителите да са в хармонични взаимоотношения помежду си. Разбира се, това е важно по принцип, но тук има акцент, тъй като започват да се изграждат модели на бъдещите взаимоотношения в подсъзнанието на детето.

Периодът от три до четири години е слънчев период 

Периода АЗ, периода Искам и периода НЕ! Детето вече съвсем ясно се разграничава от родителите и се опитва да изрази индивидуалността си чрез желания или отказ от това, което му се предлага. Наричат тази година годината на малкия тиранин тъй като, при липса на себеконтрол и ясно съзнание, което е естествено, детето може да изпада в крайности относно желания или откази и непрекъснато да ги редува.

Важно е да се подхожда с разбиране и да не се разрушава способността му да прави собствени избори, тъй като това е периода, в който малкия човек се учи на увереност в себе си, а тя ще му е необходима за целия му живот занапред. Разбира се, съобразявайте се, но и не позволявайте да ви се качва на главата, защото детето ще се опита.

мече дете
Снимка: Istock

Периодът от четири до пет години е период на планетата Марс 

Стартира по-голяма физическа активност и отстояване. Период на тичане, скачане, гонене, битки и поради тази причина има риск от физически травми- детето все още не се е научило да владее енергията, движенията и тялото си балансирано. Предпазвайте го умерено, но в никой случай не го ограничавайте от физическа активност, а най-добре намерете начин, по който да го насочите градивно да изразява своята енергия. Наблюдавайте детето и то само ще ви покаже какъв е този начин.

От пет до шест години е периодът на Юпитер 

Любознателност и интерес към всичко. Това е периодът на въпросите- Това защо е така, онова как е станало, от къде идва другото и тн. Стремежът към познание се активизира ярко в детето. Важно тук е да отговаряте на всичките му въпроси, тъй като в този период то формира представи. Няма глупави и неуместни въпроси, както и такива, които не заслужават отговор-бъдете ясни с него и задоволявайте потребността му да знае и да разбира.

деца училище дете книги
Снимка: Thinkstock

И последния период – от шест до седем години

Това е последната година от този цикъл и се управлява от планетата Сатурн.
Тук детето се учи да се концентрира, да се събира и да има фокус на вниманието. Добре е да му се поставят възможни задачи, с които то да се справя, да развива търпение и отговорност.

Това е и причината в този период децата да тръгват на училище - по-рано за тях не е уместна тази тема, тъй като способността им да задържат вниманието си не е развита, а учебния процес го изисква.
Разбира се, това е стандарт, а в зависимост от това как са поставени всички тези планети в картата на детето, се вижда кои периоди ще бъдат с по-голяма активност и кои по-проблемни. 

Добре е да знае, че тези седем различни аспекта от нас са важни принципи, които е задължително да бъдат развити, тъй като всеки от тях ни е необходим за да можем да функционираме пълноценно в живота.