Чуйте тази статия в аудио формат:

Говорният темп е част от целият процес на говорене. Когато говорим за прекалено бавно говорене, то трябва да се установи от специалист, дали има налице брадилалия (патологично бавно говорене) или детето има просто по-бавен темп на говор. 

Бавният темп на говорене или паузиране може да бъде и самостоятелно нарушение, но брадилалията е по-често срещана като симптом от други синдроми като: дизартрия, умствена изостаналост, психични заболявания и други, обяснява за Ohnamama.bg логопедът Милка Игнатова.

Кога проговаря детето и как да му помогнем?

Повече за брадилалията

Когато детето има патологичен бавен темп на говорене, ще се наблюдава и забавяне в други процеси. Например, двигателните умения и движения също ще имат забавяне. Ще се повлияе и четенето, и писането.

Когато детето говори, ще поставя дълги паузи между думите, ще говори монотонно и без да изразява много емоция и мимика в лицето.

Трудно ще може да превключи от една дейност към друга и процесите като мислене, внимание, памет също ще бъдат засегнати. 

Този тип нарушение, брадилалия, трябва да бъде установен от специалист и да се направи цялостно обследване и изследване от множество области и специалисти, да се разбере дали нарушението е част от синдром. 

Детето ми не спира да говори! Защо се случва това? 

Просто по-бавен темп на говорене

Ако детето обаче е с по-бавен темп на говорене и няма трудности в повечето области и процеси, ако нарушението се разглежда като самостоятелно, може да посетите специалист за работа, но може и да го подкрепяте допълнително вкъщи. 

Примерни занимания за подкрепа на бавен говорен темп:

  • Пеене на песни
  • Четене на стихове, текстове, които в последствие се усложняват
  • Логоритмика
  • Спортни и двигателни дейности (танци, например)
  • Арт занимания