Чуйте тази статия в аудио формат:

Какво е игра и защо различните видове игра и етапи са толкова важни за цялостното развитие на детето? Играта е средството, чрез което децата изследват света. Цялостното физическо, емоционално, когнитивно и социално развитие на детето зависи от играта.

За едно дете играта и ученето са едно и също нещо. Всичко, което децата научават в предучилищна възраст, го учат чрез игра.

Някои характеристики на играта

 • Играта е фокусирана върху процеса, а не върху резултата.
 • Играта се извършва така, сякаш дейността е „реална“ и се ръководи от въображението.
 • В повечето случаи е свободна от външно наложени правила.
 • Прави се само за удоволствие.

Децата се учат да разбират света и как той работи чрез игра. Тяхното преживяване на реалността се отразява чрез играта.

По време на игра децата придобиват важни умения

 • Способност за мислене и разсъждаване
 • Разрешаване на проблеми
 • Развиване на паметта
 • Планиране 
 • Развиване на езикови умения
 • Концентрация

Игра с мъниста - за фината моторика, математиката и креативността 

Защо играта е важна за развитието на вашето дете?

Ролята на родителството е да постави началото на цялостното развитие на вашето дете. Най-добрият начин да направите това е да насърчавате и създавате възможности за редовна игра.

Има ползи от различни видове игра в ранна детска възраст и следователно родителите могат да насърчават разнообразни игрови преживявания, както и различни видове материали за игра.

игра дете
Снимка: iStock

Има четири основни области на развитие: физическа, когнитивна (интелектуална), емоционална, социална. Чрез играта всяка от тези области се стимулира и развива още от раждането и през ранните детски години.

Ето преглед на това как вашето дете расте и се развива чрез игра:

Физическа активност
Физическата активност е важна за развитието на двигателните умения и когато детето играе, тя често е физическа. Играта развива сензомоторните умения на детето и позволява освобождаване на енергия. Чрез игра се развиват следните области:

 • Мускулен тонус 
 • Фина моторика
 • Плавност на движенията
 • Специфични груби двигателни умения като умения с топка, подскачане и др.
 • Координация и баланс
 • Физическа сила и издръжливост

игра дете
Снимка: iStock

Когнитивни способности
Играта е отговорна за изграждането на интелектуалните способности на детето. Чрез играта децата учат:

 • Концепции
 • Концентрация
 • Творчество
 • Умения за мислене като сортиране, класифициране и др.
 • Език и комуникация
 • Разрешаване на проблем
 • Запаметяване
 • Умения за възприемане
 • умения за слушане

Как да научите детето да слуша и помни (4 супер игри)

Емоционално развитие
Емоционалното развитие е толкова важно, колкото физическото и интелектуалното развитие. Децата придобиват емоционална интелигентност чрез игра и научават за себе си и своите чувства. Играта обикновено е положително преживяване, чрез което детето научава:

 • Самоувереност
 • Доверие
 • Изразяване на чувства по здравословен начин
 • Разбиране на неговите положителни и отрицателни емоции
 • Самоконтрол
 • Компетентност (чрез успех в играта)
 • Изправяне пред конфликти и страхове

Игра с пластелин - невероятните умения, които развива у детето 

игра дете
Снимка: iStock

Социални умения
Играта е социална дейност и основният начин, по който децата придобиват социални умения и се учат да взаимодействат със своите родители, семейства и връстници. децата учат:

 • Подходящи социални норми
 • Сътрудничество – споделяне и редуване
 • Разрешаване на конфликти
 • Емпатия и съчувствие
 • Водене и следване
 • Социални езикови умения
 • Правила и отговорности
 • Участие в група
 • Уважаване на притежанията на другите