Чуйте тази статия в аудио формат:

Детето започва своето езиково-говорни развитие още от раждането си, но що се отнася до първите думи, за да се появят - първо преминават през подготвителни етапи: гукане, лепети и след това се появява първата осъзната дума. Обикновено това е в периода от 11-месечна възраст до 1 година и 3 месеца. Именно в този период се очаква бебето да каже първата си осъзната дума. Обикновено тя е на близък от обкръжението на детето: мама, тата, баба, дядо и т.н. Най-често думата е „мама“.

Постепенно детето възприема и запаметява нови думи и речниковият запас се увеличава. Освен това настъпват и промени в изказванията. От една дума, стават две, на по-късен етап три и след това изречения и разказ. За да започне детето да комбинира думи, трябва да има 50 думи в активния речник и 100 думи в пасивния речник.

Логопедът Милка Игнатова - експерт, на който екипът на Ohnamama.bg се доверяваме, онагледява изказванията спрямо възрастта:

 • 11 месеца – 1 година и 3 месеца – изказвания от една дума / мама, тата, баба, кола, бебе, кака и т.н./
 • 1 година и 6 месесеца – изказвания от две думи / мама дай, пие вода, тата шапка и т.н./
 • След 2 години – изказвания от три думи, просто изречение / мама пие вода, тате рита топка и т.н./
 • На 3 години – разказ и преразказ на прост сюжет / детето вече говори разбираемо смислово, но не напълно правилно артикулационно и граматически/
 • Към 4 – 4,5 години започва съставяне на сложни изречения, появяват се много въпросителни - „как?“, „кога?“. Граматиката се развива и се съгласуват лице, род, число.
 • Към 5 години – смята се, че граматиката е усвоена и детето построява правилни изречения от страна на граматика, логика и словоред. 

Кога проговаря детето и как да му помогнем? 

От гледна точка на звуковете като изговор са подредени така:

 • Първи звукове са гласните: а,ъ,о,у,е,и.
 • До 3 около години се формират: м,н,б,п,в,ф,г,к,х,т,д.
 • До около 4 години се формират: с,з,ц.
 • До около 5 години: ш,ж,ч.
 • До около 6 години: л,р.

При някои деца процесите се случват по-бързо, при други по-бавно. При по-късните говорители отлагаме тези данни с от 6 до 8 месеца.

Факторите за забавяне или на неправилното изговаряне, може да са много. Ако детето е голямо, например след 3 години и говори неразбираемо, направете логопедична консултация. Може да има трудност в разбирането или продуцирането на говора. Може да има изменения в говорния апарат, които го затрудняват, възможбо е късното захранване с твърда храна да е повлияло говора, може да има просто нужда от допълнителна подкрепа. 

За да подпомогнете изговора на думите вкъщи:

    • Детето трябва да ви вижда и да говори с вас, важно е да види как се движат органите при говор.
    • Може да правите артикулационни упражнения, за да стимулирате мускулатурата на артикулационния апарат.
    • Имитирайте различни звуци от околната среда

Ако детето не може да казва Р - как да му помогнем? 

Всяко дете е индивидуално!  Консултацията няма да навреди, не е излишна!