Чуйте тази статия в аудио формат:

Децата, които умеят да говорят добре, се чувстват уверени както в класната стая, така и на детската площадка. Можете да насърчите своето да се чувства комфортно в много различни ситуации и с различни хора, обръщайки внимание на говорните му умения у дома.

Бъдете ентусиазиран слушател

Когато детето започне да ви разказва за своя ден, оставете вестника си, спрете да правите вечеря и му отделете неделимото внимание. Ако то почувства, че прожекторът е насочен към него, а вие сте негова публика, ще му е по-лесно да споделя.

Използвайте добра граматика и подходящ език

Говорете с детето си като с равен. Децата копират лесно и ще ви имитират, каквото и да кажете - затова вдъхнете добри речеви навици възможно по-рано. (И ако не искате то да се научи да ругае, внимавайте със собствения си език.)

Поправяйте грешките последователно, но дискретно

Ако детето ви произнася неправилно дума или използва грешно местоимение, просто повторете правилно израза пред него и продължете напред. Ако се спирате на грешките му повечко, то ще се притеснява да говори.

Изградете речника му

Най-естественият начин да направите това е да използвате различни думи, за да опишете един и същ обект, когато е възможно. Например, влакът може да бъде локомотив, парна машина или дизелов двигател. Българският е много богат език, използвайте колкото се може повече синоними.

Задавайте отворени въпроси

Ако попитате детето си: „Хубав ли беше денят ти в училище?“, това предизвиква отговор с една дума. Но когато питате: „Какво правихте след междучастието днес?“, ще го насърчите да опише случилото се.

Окуражете го да чете на глас

Въпреки че детето ви все още се учи да чете, то вероятно може да прочете любима книга или да се справи с издание за начинаещи.

Дайте му възможности да разговаря с възрастни и по-големи деца

За да помогнете на детето си да придобие увереност в разговорите с възрастни, оставете го да поръча храна по телефона или на място в ресторант. И се въздържайте да отговаряте вместо него, когато други възрастни му задават въпроси.