Нашите експерти

Проф. д-р Александър Оскар - офталмолог

Проф. д-р Александър Оскар - офталмолог

Проф. д-р Александър Оскар е един от най-уважаваните офталмолози в България. Ръководител на Катедра по Офталмология към Медицински Университет - София и Началник на Клиника по Очни болести към УМБАЛ “Александровска”, носител на наградата „Лекар на годината“ за 2020 г., отличен от Български лекарски съюз, отличен от президента на Република България, с държавен орден за “Граждански заслуги - Първа степен”, а от 2021 г. е председател и на “Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика. Татко на две деца.

Образование
Завършва с отличие Медицински университет – София през 2003 г., през 2009 г. придобива специалност по „Нервни болести“, а през 2010 г. придобива образователна и научна степен “Доктор” към ВАК на МС на Р България. В периода 2013-2014 г. следва в магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт към ФОЗ на МУ – София и през 2014 г. придобива професионална квалификация “Здравен мениджър”. Между 2011 и 2015 г. следва специализация по “Очни болести” с база на обучение клиника по Очни болести към УМБАЛ “Александровска” и през 2015 г. придобива специалност по „Очни болести“. От 2018 г. има придобито научно звание „Доцент“ към МУ – София, а от 2022 г. има придобито научно звание “Професор” към МУ - София

Професионална реализация
08.2019г. - до момента Ръководител на Катедра по Офталмология, МУ - София
03.2019г. - до момента Началник на Клиника по Очни болести, УМБАЛ “Александровска” ЕАД
03.2017 - 2021 г. Член на борда на директорите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД
01.2012г. - до момента Лекар - консултант на СБАЛ по детски болести “Проф. Иван Митев”
2018 - 2019г. Доцент в Катедра по Офталмология на МУ - София
2010 - 2019г. Лекар в Детско Очно отделение на Клиника по Очни болести на УМБАЛ “Александровска” ЕАД
2014 - 2016г. Председател на Комисия по Етика за Междуцентрови Изследвания (КЕМИ).
2004 - 2010г. Лекар към Клиника по Нервни болести, УМБАЛ “Александровска” ЕАД
​1997 - 2001г. Препаратор към Катедра по Анатомия на МУ - София Проф. д-р Александър Оскар има над 100 публикации в списания в България и чужбина и близо 100 цитирания в международни база-данни.

Редактор е на учебник по очни болести за студенти по медицина (2021 г. Автор е на две монографии – „Очни прояви на захарния диабет“, 2021 г. и „Невроофталмологична симптоматика при придобити и наследствени заболявания в детска възраст“, в съавторство с проф. Силвия Чернинкова, 2018 г.

Най-най...

Ново

пишете ни